Kalendář akcí

Leden

4. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
6. diecézní revizní finanční výbor
6. bohoslužba k výročí vzniku CČSH
7. ústřední rada
7. bohoslužba k výročí vzniku CČSH – Praha
8. sbírka na obnovu areálu Dr.K.Farského
9. diecézní rada
25. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
27. diecézní revizní finanční výbor

Únor

6. diecézní rada
9. společný vikariát
9. teologický poradní sbor (13.00)
22. Popeleční středa
22. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
24. diecézní revizní finanční výbor
25. vikar. shromáždění Východní Morava
27. diecézní kárný výbor

Březen

6. diecézní rada
11. ústřední rada
18. vikar. shromáždění Brno a Vysočina
22. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
20. - 22. duch.cvičení
24. diecézní revizní finanční výbor
Ondřej Karamazín

Duben

2. Květná neděle
3. diecézní rada
6. Zelený čtvrtek
7. Velký pátek
8. Bílá sobota
9. Hod Boží velikonoční (SSF)
10. Velikonoční pondělí
12. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
13. společný vikariát
14. diecézní revizní finanční výbor
24. diecézní rada

Květen

6. Diecézní shromáždění
13. ústřední rada
18. Oslavení Páně
24. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
26. diecézní revizní finanční výbor
27. Pouť na Sázavu
28. Boží hod svatodušní

Červen

2. Noc kostelů
4. Trojice
5. diecézní rada
13. - 14. synoda
10. Pouť do Škodějova
11. sbírka na obnovu areálu Dr.K.Farského
16. ústřední rada
17. Církevní zastupitelstvo

Červenec

6. MJH bohoslužba, sbírka na Památník MJH v Husinci
6. MJH bohoslužba - televizní a rozhlasový přenos z Betlém.kaple
10. - 14. duchovní cvičení

Srpen

23. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
25. diecézní revizní finanční výbor
Petr Černohorský

Září

2. Kurz základů teologie
4. diecézní rada
7. společný vikariát
9. ústřední rada
17. Partnerská neděle-sbírka Essen
      Ekumenická neděle
20. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
22. diecézní revizní finanční výbor
22. - 24. celocírkevní setkání mládeže v Olomouci

Říjen

2. diecézní rada
7. diecézní den
7. Kurz základů teologie
14. ústřední rada
25. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
27. diecézní revizní finanční výbor
28. bohoslužby k 105. výročí vzniku   
      Čsl.republiky v Hradci Králové

Listopad

4. Kurz základů teologie
6. diecézní rada
11. Církevní zastupitelstvo
17. Slavnost světla v Hradci Králové
17. sbírka na stud.fond Dr.K.Farského
22. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
24. diecézní revizní finanční výbor
25. Diecézní shromáždění
26. Poslední neděle liturg.roku – sbírka ČBS
27. - 29. duchovní cvičení
Vít Mádr

Prosinec

2. Kurz základů teologie
3. první adventní neděle
4. diecézní rada
7. společný vikariát
7. teologický poradní sbor (13.00)
24. Štědrý den
25. Boží hod vánoční
26. Prvomučedník Štěpán – sbírka na Hu-sitskou diakonii
I nazvala Hagar Hospodina, který k ní
promluvil, „Bůh vševidoucí, neboť řekla:
„Zda právě zde jsem nesměla pohlédnout
za tím, který mě vidí?“
Genesis 16, 13


ČÍSLA ÚČTŮ:

Diecézní rada: 2500287043/2010

VS pro splátky půjček číslo NO+316
VS pro katastrofy číslo NO+92
VS pro synodu číslo NO+98
VS sbírka Essen číslo NO+99

Disparita

č.ú. 2700946867/2010 VS = číslo NO

Fond evangelizace a misie (Hus. sbírka)

č.ú. 2500880517/2010 VS = číslo NO

Fond sociální práce a diakonie (sb.diakonie)

č.ú. 2300880520/2010 VS = číslo NO

Fond oprav a investic

č.ú. 2200880515/2010 VS = číslo NO

Fond mzdový

č.ú. 2701218394/2010 VS = číslo NO

Ústřední rada: 43-570420277/0100

sbírka na obnovu areálu Dr.Farského 7+číslo NO
SSF, sbírka na studijní fond 8+číslo NO
sbírka na památník MJH v Husinci 9+číslo NO
sbírka na Husitskou diakonii 10+číslo NO


Starší datové plány je možné stáhnout zde:
2015.pdf 29. 07. 2019
2016.pdf 29. 07. 2019
2017.pdf 29. 07. 2019
2018.pdf 29. 07. 2019
2019.pdf 04. 11. 2019
2020.pdf 06. 03. 2020
2021.pdf 29. 12. 2020
2022.pdf 12. 01. 2022
2023.pdf 06. 02. 2023