Kalendář akcí

Leden

3. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
5. diecézní revizní finanční výbor
5. bohoslužba k výročí vzniku CČSH
6. Kurz základů teologie
6. ústřední rada
6. bohoslužba k výročí vzniku CČSH – Praha
7. sbírka na obnovu areálu Dr.K.Farského
8. diecézní rada
31. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)

Únor

2. diecézní revizní finanční výbor
3. Kurz základů teologie
8. biskupská rada
12. diecézní rada
14. Popeleční středa
15. společný vikariát
15. teologický poradní sbor (13.00)
21. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
23. diecézní revizní finanční výbor

Březen

2. Kurz základů teologie
2. vikar. shromáždění Východní Morava
4. diecézní rada
8. biskupská rada
9. ústřední rada
11. diecézní kárný výbor
16. vikar. shromáždění Brno a Vysočina
18.-20. duch.cvičení – on line
24. Květná neděle
28. Zelený čtvrtek
29. Velký pátek
30. Bílá sobota
31. Hod Boží velikonoční (SSF)

Duben

3. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
5. diecézní revizní finanční výbor
6. Kurz základů teologie
8. diecézní rada
11. biskupská rada
24. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
25. společný vikariát
26. diecézní revizní finanční výbor
Ondřej Karamazín

Květen

4. Kurz základů teologie
6. diecézní rada
9. Oslavení Páně
10. biskupská rada
11. ústřední rada
18. Diecézní shromáždění
19. Boží hod svatodušní
22. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
24. diecézní revizní finanční výbor
25. Pouť na Sázavu
26. Trojice

Červen

3. diecézní rada
7. Noc kostelů
8. Kurz základů teologie
11. - 12. synoda
15. Pouť do Škodějova
16. sbírka na obnovu areálu Dr.K.Farského
22. Církevní zastupitelstvo

Červenec

6. MJH bohoslužba, sbírka na Památník MJH v Husinci
6. MJH bohoslužba - televizní a rozhlasový přenos z Betlém.kaple
8. - 12. duchovní cvičení
Petr Černohorský

Srpen

28. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
30. diecézní revizní finanční výbor

Září

6. biskupská rada
7. ústřední rada
7. Kurz základů teologie
9. diecézní rada
15. Partnerská neděle-sbírka Essen
      Ekumenická neděle
18. generální synoda duchovních
25. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
27. diecézní revizní finanční výbor
26. společný vikariát
27. - 29. celocírkevní setkání mládeže

Říjen

5. diecézní den
5. Kurz základů teologie
7. diecézní rada
18. biskupská rada
19. sněm
23. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
25. diecézní revizní finanční výbor
28. bohoslužby k 106. výročí vzniku   
      Čsl.republiky v Hradci Králové

Listopad

2. Kurz základů teologie
4. diecézní rada
15. ústřední rada
16. Církevní zastupitelstvo
17. Slavnost světla v Hradci Králové
17. sbírka na stud.fond Dr.K.Farského
20. Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
22. diecézní revizní finanční výbor
23. Diecézní shromáždění
24. Poslední neděle liturg.roku – sbírka ČBS
25. - 27. duchovní cvičení – on line

Prosinec

1. první adventní neděle
2. diecézní rada
5. společný vikariát
5. teologický poradní sbor (13:00)
7. Kurz základů teologie
12. biskupská rada
24. Štědrý den
25. Boží hod vánoční
26. Prvomučedník Štěpán – sbírka na Hu-sitskou diakonii
Vít Mádr
Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.
1. Korintským 16,14


ČÍSLA ÚČTŮ:

Diecézní rada: 2500287043/2010

VS pro splátky půjček číslo NO+316
VS pro katastrofy číslo NO+92
VS pro synodu číslo NO+98
VS sbírka Essen číslo NO+99

Disparita

č.ú. 2700946867/2010 VS = číslo NO

Fond evangelizace a misie (Hus. sbírka)

č.ú. 2500880517/2010 VS = číslo NO

Fond sociální práce a diakonie (sb.diakonie)

č.ú. 2300880520/2010 VS = číslo NO

Fond oprav a investic

č.ú. 2200880515/2010 VS = číslo NO

Fond mzdový

č.ú. 2701218394/2010 VS = číslo NO

Ústřední rada: 43-570420277/0100

sbírka na obnovu areálu Dr.Farského 7+číslo NO
SSF, sbírka na studijní fond 8+číslo NO
sbírka na památník MJH v Husinci 9+číslo NO
sbírka na Husitskou diakonii 10+číslo NO


Starší datové plány je možné stáhnout zde:
2015.pdf 29. 07. 2019
2016.pdf 29. 07. 2019
2017.pdf 29. 07. 2019
2018.pdf 29. 07. 2019
2019.pdf 04. 11. 2019
2020.pdf 06. 03. 2020
2021.pdf 29. 12. 2020
2022.pdf 12. 01. 2022
2023.pdf 06. 02. 2023
2024.pdf 27. 01. 2024