Kalendář akcí

Buďte milosrdní, jako je milosrdný
váš Otec.
Lukáš 6, 36

Leden

2.   Kurz základů teologie
6.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
8.   diecézní revizní finanční výbor
8.   bohoslužba k výročí vzniku CČSH
9.   bohoslužba k výročí vzniku CČSH - Praha
9.   ústřední rada
11.   diecézní rada
20.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
22.   diecézní revizní finanční výbor
30.   Diecézní shromáždění

Únor

1.   diecézní rada
6.   Kurz základů teologie
11.   společný vikariát
11.   teologický poradní sbor (13.00)
13.   ústřední rada
17.   Popeleční středa
17.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
19.   diecézní revizní finanční výbor
27.   vikar. shromáždění Východní Morava

Březen

1.   diecézní rada
6.   Kurz základů teologie
8.   diecézní kárný výbor
13.   ústřední rada
18.   vikar. shromáždění Vysočina
22. - 24.   duch.cvičení
17.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
19.   diecézní revizní finanční výbor
20.   vikar. shromáždění Brno
28.   Květná neděle
29.   diecézní rada

Duben

1.   Zelený čtvrtek
2.   Velký pátek
3.   Bílá sobota
4.   Hod Boží velikonoční (SSF)
5.   Velikonoční pondělí
10.   Kurz základů teologie
15.   společný vikariát
17.   ústřední rada
21.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
23.   diecézní revizní finanční výbor
Ondřej Karamazín

Květen

1.   Kurz základů teologie
3.   diecézní rada
13.   Oslavení Páně
15.   Diecézní shromáždění
15.   ústřední rada
18. - 19.   teologická konference
19.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
21.   diecézní revizní finanční výbor
21. - 23.   Setkání rodin
23.   Boží hod svatodušní
28.   Noc kostelů
30.   Trojice

Červen

5.   Kurz základů teologie
7.   diecézní rada
8. - 10.   synoda
12.   Pouť do Škodějova
13.   sbírka Dr.K.Farského (na Škodějov)
18.   ústřední rada
19.   Církevní zastupitelstvo
26.   Pouť na Sázavu

Červenec

6.   MJH bohoslužba, Husova sbírka
6.   MJH bohoslužba - televizní a rozhlasový přenos z Betlém.kaple
12. - 16.   duchovní cvičení
24. - 31.   setkání dětí v Přibyslavi
Petr Černohorský

Srpen

31.7. - 7.   „Vápenná“- setkání dětí
7. - 14.   setkání mladší mládeže v Přibyslavi
25.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
27.   diecézní revizní finanční výbor

Září

4.   diecézní den
6.   diecézní rada
9.   společný vikariát
11.   Kurz základů teologie
11.   ústřední rada
19.   Partnerská neděle-sbírka Essen
         Ekumenická neděle
22.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
24.   diecézní revizní finanční výbor
24. - 26.   celocírkevní setkání mládeže v Hradci Králové

Říjen

2.   Kurz základů teologie
4.   diecézní rada
9.   ústřední rada
20.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
22.   diecézní revizní finanční výbor
28.   bohoslužby k 102. výročí vzniku   
         Čsl.republiky v Hradci Králové

Listopad

1.   diecézní rada
6.   Kurz základů teologie
11.   společný vikariát
11.   teologický poradní sbor (13.00)
12. - 14.   Setkání rodin
12.   ústřední rada
13.   Církevní zastupitelstvo
17.   Slavnost světla v Hradci Králové
17.   sbírka na SSF
20.   Diecézní shromáždění
21.   Poslední neděle liturg.roku – sbírka ČBS
24.   Uzávěrka materiálů pro DR (do 10 hod)
26.   diecézní revizní finanční výbor
28.   první neděle adventní –TV přenos z Brna, Botanické
29.11. - 1.12.   duchovní cvičení

Prosinec

4.   Kurz základů teologie
6.   diecézní rada
11.   ústřední rada
24.   Štědrý den
25.   Boží hod vánoční
26.   Prvomučedník Štěpán – sbírka na celocírkevní diakonii
Vít Mádr


ČÍSLA ÚČTŮ:

Diecézní rada: 2500287043/2010

VS pro splátky půjček číslo NO+316
VS pro katastrofy číslo NO+92
VS pro synodu číslo NO+98
VS sbírka Essen číslo NO+99

Disparita

č.ú. 2700946867/2010 VS = číslo NO

Fond evangelizace a misie (Hus. sbírka)

č.ú. 2500880517/2010 VS = číslo NO

Fond sociální práce a diakonie (sb.diakonie)

č.ú. 2300880520/2010 VS = číslo NO

Fond oprav a investic

č.ú. 2200880515/2010 VS = číslo NO

Fond mzdový

č.ú. 2701218394/2010 VS = číslo NO

Ústřední rada: 43-570420277/0100

Sněm 5+číslo NO
Škodějov 7+číslo NO
Studijní fond Farského 8+číslo NO
Husinec 9+číslo NO
Diakonie 10+číslo NO


Starší datové plány je možné stáhnout zde:
2015.pdf 29. 07. 2019
2016.pdf 29. 07. 2019
2017.pdf 29. 07. 2019
2018.pdf 29. 07. 2019
2019.pdf 04. 11. 2019
2020.pdf 06. 03. 2020
2021.pdf 29. 12. 2020