Aktivity pro děti

V Brněnské diecézi naší církve se konají pravidelně následující aktivity a setkání pro děti:

V Brně mohou děti navštěvovat dva volnočasové kluby:

Klub Jonáš při v náboženské obci v Řečkovicích.
Informace: www.ccshreckovice.cz

Klub Šalamoun v náboženské obci Maloměřicích.
Informace: www.ccshmalomerice.cz

Vašek Ambrož

Další pravidelná setkání v ostatních náboženských obcích na území Brněnské diecéze:

Deskové hry pro děti v náboženské obci Hovorany:
konají se každý pátek od 14:00 - 16:00.
Informace: michal.devecka@gmail.com

Setkání dětí v náboženské obci Blansko:
vždy v úterý od 16:00 - 18:30.
Informace: www.drevenykostelik.cz

Kreativní centrum Getsemany v náboženské obci Hodonín.
Informace: www.facebook.com/kreativnicentrumgetsemany

Dramaťáček a pěvecký sboreček v náboženské obci Prostějov:
Koná se 2. sobotu v měsíci od 9:30 - 11:30.
Informace: www.ccsh-pv.cz

Petr Černohorský

Výuka náboženství, rodinné bohoslužby a nedělní škola v brněnských náboženských obcích:

Náboženství pro děti v náboženské obci Řečkovice:
koná se v pondělí od 17:00 - 18:00.
Informace: www.ccshreckovice.cz

Rodinná bohoslužba v náboženské obci Řečkovice:
1. a 3. neděle v měsíci v 10:00.
Bohoslužba s kázáním pro děti.
Informace: www.ccshreckovice.cz

Biblický kroužek v náboženské obci Židenice.
Paralelně s kroužkem se koná biblická hodina pro rodiče:
každý pátek od 16:16 - 17:30.
Informace: www.husitezidenice.cz

Rodinná bohoslužba v náboženské obci Židenice:
koná se každou 4. neděli v měsíci v 17:00 (zimní čas) a v 18:00 (letní čas).
Informace: www.husitezidenice.cz

Náboženství pro děti v náboženské obci Maloměřice:
koná se v pondělí od 16:30 - 17:30 hod, čtvrtek od 15:00 - 16:00.
Informace: www.ccshmalomerice.cz

Rodinná bohoslužba v náboženské obci Maloměřice:
koná se 2. neděli v měsíci v 9:00.
Informace: www.ccshmalomerice.cz

Nedělní škola v náboženské obci na Botanické:
koná se každou neděli v 10:00.
Informace: www.ccshbrno.cz/kontakty/obec/3

Vašek Ambrož

Výuka náboženství, rodinné bohoslužby v mimobrněnských náboženských obcích:

Náboženství pro děti v náboženské obci Prostějov:
koná se ve čtvrtek od 15:30 - 16:30.
Informace: www.ccsh-pv.cz

Náboženství pro děti v Kuřimi:
ZŠ Jungmannova: každý čtvrtek kromě prázdnin v 13:00.
ZŠ Tyršova: každý pátek kromě prázdnin v 13:15.
Informace: www.husitekurim.cz

Duchovní péče o děti (teenagery) se koná na faře v Kuřimi:
každý pátek kromě prázdnin od 14:15 - 15:15.
Informace: www.husitekurim.cz

Rodinné bohoslužby s nedělní školou v náboženské obci Zlín:
1. neděli v měsíci v 11:00.
Informace: Radana Váňová, e-mail: rvana@volny.cz

Rodinná bohoslužba v náboženské obci Havlíčkův Brod.
Kontaktujte bratra faráře J. Lauka (704 011 045).

Irena Marková

Na jaře a podzim se koná tradiční víkendové Setkání rodin v Brně na Lipové:

setkání nabízí příležitost pro vlastní víru i vzájemný manželský vztah, duchovní obnovu, posilu pro křesťanskou výchovu dětí. Malé i velké čeká zábavný biblický program, diskuze, sdílení, osobní reflexe, vyrábění a další aktivity. Společně nás čeká velká rodinná hra, nedělní dětská bohoslužba, veselé modlitby, sdílení. Dětský koutek s hodnými tetami i strýci pro nejmenší.

Děti jsou na dětské programy rozděleny do čtyř věkových skupin a každá má své dobrovolníky a dobrovolnice, kteří s nasazením program pro děti připravují. Děti do dvou let mají každý svého dobrovolníka, který se jim věnuje během programu rodičů individuálně v dětském koutku.

Informace: https://www.facebook.com/ccshbrnorodiny/

Pro děti, které mají rádi hudbu, zpěv a tanec se tradičně na jaře koná "Jarní kuropění".

Informace: www.ccsh-pv.cz

V létě se mohou děti zúčastnit dvou setkání a to:

"Setkání dětí v Přibyslavi" od 6 - 14 let.
Termíny v roce 2019: 27. 7. - 3. 8. setkání mládeže, 10. - 17. 8. setkání dětí.
Informace: frantisektichy@email.cz

"Vápenná" pro děti od 6 - 14 let. (Upozornění: v roce 2019 se setkání nekoná.)
Informace: www.ccsh-pv.cz

Irena Marková