Vikariát Brno
Náboženská obec Brněnské diecéze CČSH
Kuřim

65264436

Jsme živé ekumenicky otevřené společenství. Žijeme z milosti spasení, z milosti Kristovy oběti na kříži, z milosti povolání, které jsme v Kristu přijali, a snažíme se předat svou zkušenost všem, kteří projeví zájem. Scházíme se pravidelně nejen k bohoslužbám, ale i k dalším aktivitám jako jsou společné modlitby, biblické hodiny, setkání mládeže, duchovní péče o děti, vzájemná sdílení. Podle možností konáme společné výlety, sborové dovolené, táboráky a jiné podobné akce. Navázali jsme spolupráci se základními školami při vyučování náboženství. Nechceme se pouze obracet k minulosti a čerpat jen z toho, co nám předaly předchozí generace našich členů. Jsme otevřeni Duchu svatému a v jeho moci toužíme nést zvěst evangelia všem potřebným, navzdory zdánlivé nepřízni situace postmoderní společnosti. Jsme přesvědčeni, že Kristus je Pánem našich životů za všech okolností, které nás potkávají, a že křesťanským životem lze žít i dnes. Zveme zájemce ke sdílení této radostné naděje.

Kontakty:

Adresa:Farského 349/22
664 34 Kuřim
Email: petr.sandera@volny.cz
Mobil: 604 946 086
Web: www.husitekurim.cz

Úřední hodiny:

po 09:30 - 12:00 Fara
Kuřim
po 14:00 - 18:00 Fara
Kuřim
út 09:30 - 12:00 Fara
Kuřim
čt 09:30 - 12:00 Fara
Kuřim
09:30 - 12:00 Fara
Kuřim
14:00 - 18:00 Fara
Kuřim

Pravidelné bohoslužby:

Sbor Dr. Karla Farského
Kuřim
NE 09:00
Villa Vlaďka
Lelekovice
1. a 3.NE v měsíci 14:00

Místa v obci:

v domácnosti Borač | Fara Kuřim | Sbor Dr. Karla Farského Kuřim | ZŠ Jungmanova Kuřim | ZŠ Tyršova Kuřim | Husův sbor Lelekovice | Villa Vlaďka Lelekovice | Nemocnice Tišnov

Další pravidelné aktivity:

Duchovní péče o teenegary
Fara
Kuřim
PO 16:30
nyní on line v 18.00
Služba v nemocnici
Nemocnice
Tišnov
ÚT 13:30
Biblická hodina
Fara
Kuřim
1., 3. a 5.ÚT v měsíci 18:30
Společná modlitba
Sbor Dr. Karla Farského
Kuřim
2. a 4.ÚT v měsíci 18:30
Výuka náboženství
ZŠ Jungmanova
Kuřim
ČT 12:00
(kromě prázdnin)