Vikariát Brno
Náboženská obec Brněnské diecéze CČSH
Brno - Královo Pole

62160931

"Přinášejte tedy skrze Ježíše Krista stále oběť chvály Bohu; naše rty nechť vyznávají jeho jméno"

Žd 13,15

Na naši náboženskou obec se můžete obrátit potřebujete-li:

 • rodinné bohoslužby
 • biblický kroužek - výuka náboženství pro děti
 • pastorační rozhovor - potřebujete-li v důvěrném rozhovoru si probrat to,co vás tíží
 • svátost pokání - osobní zpověď, vyznat Bohu své hříchy
 • přípravu před přijetím svátosti manželství
 • svátost manželství
 • příprava na křest
 • přijetí svátosti křtu
 • vysluhování Večeře Páně doma pro ty, kteří pro nemoc či věk nemohou navštívit bohoslužby
 •  svátost útěchy nemocných
 • pohřební obřad
 • poradenství v oblasti náboženství - chcete-li vědět něco více o náboženství
 • psychologické poradenství - např. jste-li v těžké životní situaci, potřebujete-li odbornou psychologickou pomoc či tíží-li vás jakýkoliv jiný problém.

Kontakty:

Adresa:Svatopluka Čecha 1405/35a
612 00 Brno – Královo Pole
Email: jonas.zaplatil@gmail.com
Mobil: 603 815 625
Web: https://husitekralovopole.cz/

Úřední hodiny:

st 16:00 - 18:00 Husův sbor
Brno - Královo Pole
na základě telefonické domluvy

Pravidelné bohoslužby:

Husův sbor
Brno - Královo Pole
1., 2., 3., 4. a 5.NE v měsíci 20:00
Ekumenická bohoslužba ve věži společenství Tábor

Místa v obci:

Husův sbor Brno - Královo Pole

Duchovní:

Jan Jonáš Zaplatil
farář
Jan Jonáš Zaplatil

Další pravidelné aktivity: