Fotogalerie

Zpět

Bílá sobota na Blanensku 2023

Na 14:00 hodinu jsme přijeli s bratrem farářem do Rudice na první, časově přispíšenou... vigilii Vzkříšení Páně.
Všude bylo krásně bílo. Letos se nekonal v Rudici křest, ale společně jsme tak, jako posléze v Ruprechtově a Lysicích prožili obnovu křestních slibů. Bratr farář musel ponechat v obřadech Bílé soboty jen dvě čtení, abychom všechno zvládli.
Večerní slavnost ve 20:00 hodin v Blansku začala požehnáním Velikonočního ohně na farní zahradě. Průvodem do kostela zpěvem ještě bez doprovodu varhan, jen s kytarou, jsme z kůru zpívali první chvalozpěvy.
Až po zvěstování evangelia o Vzkříšeném Pánu se rozezněly všechny tři zvony a rozehrála jsem varhany plénem na radostné Aleluja. Vigilie trvala v Blansku dvě hodiny. Bylo pokřtěno 19 dospělých.

Bílá_sobota_8.4._2023_Blansko_-_úvod_vigilie_v_kostele_na_farní_zahradě Bílá_sobota_8.4._2023_Ruprechtov Bílá_sobota_8.4._2023_Blansko_-_společná_fotka_pokřtěných Bílá_sobota_8.4._2023_Blansko_-_zapálení_velikonočního_ohně Bílá_sobota_8.4._2023_Rudice_-_Průvod_s_Velikonoční_svící